เกี่ยวกับเรา

"ความประทับใจในการเดินทาง คือการบริการของเรา"บริษัทโกลบอลลิ้งค์ ฮอลิเดย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินการธุรกิจเป็น WHOLESALE AGENCY ซึ่งเป็นตัวแทนชั้นนำในการนำเที่ยว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ยุโรป และ เอเชีย ภายใต้ชื่อ GLH ซึ่งท่านสามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่านและถามหาเรา GLH

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


ข้อมูลบริษัท

จดทะเบียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2552
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว No.11/06277